1. Home
  2. Over ons
  3. Nieuws
  4. Unieke samenwerking twaalf afvalinzamelaars brengt emissievrije stadslogistiek dichterbij
19.04

Unieke samenwerking twaalf afvalinzamelaars brengt emissievrije stadslogistiek dichterbij

Niet meer apart met eigen inzamelwagens de stad inrijden, maar het collectief laten uitvoeren door één neutrale wagen. Dat is het idee achter OpenWaste®, een coöperatieve samenwerking van twaalf Nederlandse afvalinzamelaars. Dankzij dit initiatief neemt de verkeersdrukte af en wordt schadelijke emissie (CO2, NOx en fijnstof) flink verminderd. Het is een belangrijke en doeltreffende stap die uiteindelijk in 2025 moet leiden tot emissievrije stadslogistiek. 

Hoewel we het met zijn allen heel normaal vinden dat er verschillende merken in de supermarkt staan, kijken veel mensen toch raar op als er vrachtauto’s van verschillende afvalbedrijven in de stad rijden. Zeker in krappe binnensteden kan dit voor overlast zorgen. Om dat tegen te gaan heeft Van Gerrevink samen met collega inzamelaars de krachten gebundeld en gaan we samenwerken om de uitstoot in binnensteden te verlagen.

Eind 2014 ondertekenden 54 partijen de zogeheten Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Doel ervan is om vanuit een gezamenlijke inspanning zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren. Op basis van deze Green Deal heeft Rijkswaterstaat de afvalbranche benaderd met de vraag een oplossing te bedenken om CO2 in binnensteden te reduceren. 

OpenWaste® Rob Verduin, voorzitter en initiatiefnemer van de Coöperatie Open Waste®, legt uit: “bedrijven hebben voor de inzameling van hun bedrijfsafval een contract en tariefafspraken met een specifieke afvalinzamelaar. Dat blijft zo. Maar in plaats van dat die met eigen wagens de stad inrijdt, wordt dat onderdeel van hun dienstverlening uitbesteed aan OpenWaste®. Die regelt vanuit een eigen softwareplatform de aansturing van de logistiek en laat het afval ophalen door één neutrale, white label inzamelwagen. Door de logistiek centraal aan te sturen, wordt de inzameling van afval slimmer, efficiënter en bovenal een stuk duurzamer. Je kunt het misschien het beste vergelijken met ons stroom- of gasnet. Iedereen heeft zijn eigen leverancier, maar het netwerk is van ons allemaal. Voor de klant verandert er dus helemaal niks. Die ziet alleen straks niet meer het merk van zijn leverancier op de wagen staan, maar een keurige ‘witte’, neutrale inzamelwagen. Die in de toekomst bovendien elektrisch is of op waterstof rijdt. We starten met 12 founders en we verwachten dat binnenkort meer afvalinzamelbedrijven zich aanmelden voor een lidmaatschap. Alle publieke of private inzamelaars zijn welkom”. 

Uniek collectief Alle deelnemers binnen OpenWaste® zijn in de praktijk concurrenten van elkaar. Toch staan de neuzen allemaal dezelfde kant op. Verduin: “dat maakt dit initiatief inderdaad zo uniek. Maar omdat de coöperatie een onafhankelijk vehikel is, waar we met z’n allen eigenaar van zijn, hebben we elkaar in dit collectief kunnen vinden. Belangrijk daarbij zijn de beginselen van de coöperatie; onafhankelijk en transparant, denk aan data, interne tarieven en medezeggenschap. Bovendien heeft de coöperatie geen winstoogmerk”. 

Nog in 2022 worden de eerste binnensteden geïmplementeerd. Doelstelling is 40 (binnen)steden in 2025. Dat staat gelijk aan 1,3 miljoen ledigingen per jaar. 

Bestuur en deelnemende bedrijven Het bestuur van de coöperatie bestaat momenteel uit: Voorzitter Rob Verduin, Penningmeester Gwuido Goudsblom, Secretaris Mark van Happen en de Algemeen bestuursleden Rick van Vliet en Roger Geurts. 

De eerste leden van de coöperatie zijn: Venus, BR Containers, Omega, Beelen, Rouwmaat, Remondis, Van Happen, Collin, Van Gerrevink, GP Groot, Van Werven en Van Kaathoven. 

Bijschrift foto: De 12 afvalinzamelaars van Coöperatie Open Waste.