1. Home
 2. Recycling
 3. Grof (huishoudelijk) afval

Grof afval

Alle afvalstoffen die vrijkomen bij bedrijven & particuliere huishoudens bestaande uit grotere voorwerpen die na sortering voor recycling in aanmerking komen.

Wat mag er wel in deze container:

Alle niet-recyclebare maar wel brandbare afvalstoffen afkomstig van particulieren. De afmetingen zijn groter dan 60 x 60 x 60 cm.

 • Bankstellen, kasten, tapijt, kunststoffen, folie, papier & karton, hout, metalen en kabels.
 • Organische reststoffen (etenswaren), blik en/of glas < 5 v%

Wat mag er niet in deze container:

 • Stoffen die een hinderlijke reuk veroorzaken
 • Verbrand afval
 • Chemicaliën en overige stoffen die schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier of gewas of schade op kunnen leveren aan de bodem
 • Asbesthoudend materiaal en op asbest gelijkende materialen
 • Explosieve afvalstoffen, vuurwerk en lichtpijlen.
 • Brandend of smeulend afval of stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden
 • Milieu hygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken afvalstoffen zoals specifiek ziekenhuisafval, landbouwfolie, matrassen, autobanden, isolatiemateriaal (glas -en steenwol, EPS) e.d.
 • Radioactieve stoffen en stoffen die een ioniserende straling uitzenden en materialen die aan een dergelijke straling zijn blootgesteld en waarvan verwacht kan worden, dat deze een dergelijke straling kunnen uitzenden
 • Gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen en ander verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directe controle mogelijk is
 • Gekookte etensresten (swill), vlees en visafval, kadavers, slachtafval en fecaliën
 • Zand, grond, steen en (beton-)puin
 • Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen
 • Stofoverlast veroorzakende en stuivende afvalstoffen • Grote massieve, niet-brandbare stoffen
 • Afvalstoffen die sliert –en lontvorming kunnen veroorzaken zoals videobanden, rollen folie e.d.
 • Samengebundelde stoffen, zoals balen papier, folie en kunststoffen
 • Wit– en bruingoed zoals koelkasten, zonnepanelen, andere elektrische apparaten, batterijen en accu’s
In 2022 werd 95% van het ingezamelde afval op onze werf gerecycled
De beste service dankzij 45 enthousiaste medewerkers
Al 1,4  GWh opgewekt met onze eigen zonnepanelen