1. Home
  2. Over ons
  3. Certificering

Certificering

Door continu te investeren in techniek en milieu zijn wij uitgegroeid tot een van de modernste en meest vooraanstaande recyclingbedrijven in Nederland. Dat wij daarvoor ISO-gecertificeerd zijn en over alle vereiste certificaten beschikken spreekt natuurlijk voor zich. Hiermee kunnen wij onze klanten en afnemers een 100% betrouwbare werkwijze garanderen. In het onderstaande overzicht vindt u de links en beschrijvingen van de betreffende certificaten, inclusief scan in PDF-formaat.

ISO-9001

Van Gerrevink werkt volgens de ISO-9001:2015-norm en de milieu-eisen die de overheid stelt. Met een ISO-certificering laten wij zien dat onze organisatie voldoet aan internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Sinds juni 2003 is van Gerrevink in het bezit van het ISO-9001 certificaat. De begeleiding van het traject dat tot certificering leidde was in handen van GNG-consultancy uit Breda.

PDF

ISO-14001

Via een milieumanagementsysteem wordt aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Met het ISO-14001-certificaat toont Van Gerrevink dat het voldoet aan milieuwet- en regelgeving en de beheersing van milieurisico’s. Wij streven naar een permanente verbetering van onze milieuprestaties en het voorkomen van vervuiling. Mede door milieu-risicoanalyses en een structurele monitoring van emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen en energie trachten wij een secuur milieubeleid te voeren.

PDF

WEEELABEX

Op 15 juli 2015 is er een wetgeving van kracht geworden die specifieke eisen stelt aan het verwerken van afval van elektrische en elektronische apparatuur. WEEELABEX, voluit Waste Electric and Electronic Equipment Label of Excellence, geeft uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste. Daarnaast voorziet dit initiatief in controle op naleving en schrijft het rapportage voor van verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten. Een WEEELABEX-gecertificeerd bedrijf dient secuur aan te geven wat het met de e-waste doet. In 2016 heeft van Gerrevink het WEEELabEx certificaat behaald.

PDF

OPK

Met de Erkenningsregeling OPK wordt (vanuit de FNOI) gewaarborgd dat oudpapierondernemingen op een verantwoorde wijze met het milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid omgaan. Certificering was en is verplicht om te kunnen aansluiten bij de Stichting PRN, de uitvoeringsorganisatie van het inzamel- en herverwerkingsysteem van papier en karton. Het OPK-certificaat betekent daarnaast dat Van Gerrevink haar bedrijfsvoering aantoonbaar op orde heeft. Een kwaliteitskeurmerk derhalve, volledig toegespitst op de branche.

PDF

CA+

Van Gerrevink B.V. hanteert de door de Certificeringsregeling Archief en Datavernietiging voorgeschreven voorzieningen en veiligheidsprocedures en zorgt er hiermee voor dat het door klanten aangeboden vertrouwelijk materiaal tot en met de vernietiging in veilige handen is en niemand het meer kan inzien. Bovendien waarborgt de CA+-certificeringsregeling een efficiënt en sluitend vernietigingsproces. Het certificaat wordt afgegeven na een geslaagde audit, indien het gehele proces van inzameling/transport tot en met vernietiging van het vertrouwelijk materiaal voldoet aan de eisen van de regeling. Het certificatieschema toetst onder andere de inzamelmiddelen en -procedures, de beveiliging van transport, de archiefvernietigingsruimte, de werkvoorschriften en het personeel.

PDF

MRF

De Metaal Recycling Federatie stelt zich de bevordering ten doel van de milieuvriendelijke en economisch verantwoorde recycling van alle gebruikte metalen in Nederland. Om de branche te professionaliseren, meer begrip bij overheden (en publiek) te kweken en de relatie bedrijf-vergunningverlenende instantie te optimaliseren, is het MRF-certificaat in het leven geroepen. Van Gerrevink is in bezit van dit keurmerk. De Erkenningsregeling MRF-Keurmerk is een praktisch en branchespecifiek kwaliteitszorgsysteem dat exclusief voor de MRF-leden is ontwikkeld. De zorg voor veiligheid, arbo en milieu is tevens nadrukkelijk in deze regeling geborgd.

PDF

NIWO

De NIWO heeft als doel het bevorderen van het goed functioneren van de markt van het binnenlandse en grensoverschrijdende beroepsgoederenvervoer over de weg. Wij bezitten een Communautaire vergunning. Dit is voor vervoer binnen de EU en wordt na goedkeuring afgegeven door de NIWO. 

PDF

NIWO VIHB vermelding

De NIWO beheert de VIHB-lijst van afvalinzamelaars, -vervoerders, -handelaren en -bemiddelaars. Een vermelding op deze lijst is verplicht voor bedrijven die op Nederlands grondgebied werken met bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen. Middels het bezit van een Communautaire-vergunning en vermelding op de VIHB-lijst toont Van Gerrevink aan dat het voldoet aan alle vereisten voor registratie.

PDF

VCA

Al onze chauffeurs beschikken over een VCA diploma. Met dit persoonsgebonden certificaat tonen zij aan basiskennis te bezitten van VGM (veiligheid, gezondheid en milieu). Dit komt onder meer neer op kennis over de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

In 2022 werd 95% van het ingezamelde afval op onze werf gerecycled
De beste service dankzij 45 enthousiaste medewerkers
Al 1,4  GWh opgewekt met onze eigen zonnepanelen