1. Home
  2. Over ons
  3. Nieuws
  4. Prijsindexatie 2024
23.01

Prijsindexatie 2024

Geachte relatie,

Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u over de markt-, en kostenontwikkelingen en wat dat voor onze klanten in 2024 gaat betekenen. Door alle ontwikkelingen in de wereldeconomie, waaronder inflatie, stijgende loon- en brandstofkosten en verschuivingen in de afzetmarkt van grond- en afvalstoffen zijn aanpassingen noodzakelijk in onze tariefstelling om onze service op een hoog niveau te houden en te kunnen blijven investeren in een circulaire economie.

Wij zijn genoodzaakt de volgende prijsverhogingen door te voeren per 1 januari 2024:

  • De overheid verhoogd de afvalstoffenbelasting voor te verbranden en te storten afval met € 3,53 per ton (9,9%) om het scheiden-en hergebruik te stimuleren, deze verhoging wordt in zijn geheel doorbelast voor afval dat verbrand of gestort wordt.
  • Voor de transportkosten volgen wij de NEA/Panteia index binnenlands vervoer.
  • Ook eindverwerkers indexeren hun tarieven, dit merkt u in de verwekingskosten van een aantal stromen.

We hebben voor u de meest relevant marktontwikkelingen op een rijtje gezet:

Brandbaar bedrijfsafval:

Afvalstoffenbelasting (stijging van 9,9%) en een inflatiecorrectie vanuit de eindverwerkers. Door de grote brand bij AVR is een groot deel van de verbrandingscapaciteit tot zeker eind 2024 uit de markt. Daarnaast zijn er veel incidenten (branden en ontploffingen) door aanwezigheid van lachgascilinders, batterijen en accu's. Dit alles heeft een prijsopdrijvend effect, daarnaast zullen we kritischer zijn op de aanwezigheid van voorwerpen die brand kunnen veroorzaken.

Bouw- en sloopafval. Grof restafval:

Door de krimp in de bouwsector is er ook minder bouw- en sloopafval wat drukt op de vaste kosten van de scheidingsinstallaties. Met name sterk gewijzigde houtprijzen, de verlaging van de opbrengsten voor de metalen en een kostenstijging op de residufracties spelen een rol. Door onze goede marktpositie weten we de kostenstijging op deze stroom te beperken.

Houtafval:

De vraag naar hout voor zowel de biomassa als voor de palletblokken en spaan plaatindustrie is fors gedaald. Dit komt onder andere door een sterk gedaalde energieprijs, hoge voorraden en een verlaging van de productie van de biomassacentrales. De spaanplaatindustrie heeft een lagere productie door de mindere vraag vanuit de bouw.

Papier/karton:

Er is minder vraag naar papier en karton, papierfabrieken hebben grote voorraden en hebben de productie verlaagd. De verwachting is dat de papierprijzen voor 2024 blijven schommelen.

Metalen:

Prijzen zijn flink in beweging en wisselen sterk door de variërende vraag naar grondstoffen, de situatie in Oekraïne en de Gazastrook spelen hier ook een rol in. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de staalindustrie is de verwachting dat de prijzen voor 2024 onstuimig blijven.

Folie/kunststoffen:

Door de lagere olieprijzen en lagere productie zijn de opbrengsten in 2023 flink gedaald, verwachting voor 2024 is een lichte daling ten opzichte van 2023. Stimulering vanuit de overheid om meer recyclaat in te zetten zal op langere termijn een positief effect geven.

Over het algemeen zult u dus merken dat de kosten voor uw afval stijgen. Het is echter vaak mogelijk om kosten te besparen door beter te scheiden. Hierin kan van Gerrevink u adviseren door het uitvoeren van een afvalscan waarin we de vrijkomende grond en afvalstoffen binnen uw bedrijf of bij projecten inventariseren en advies geven over duurzamere oplossingen. Heeft u specifieke stromen zoals papier, hout, puin, metalen, koffiedik, folies of kunststoffen, neem dan vrijblijvend contact met ons op zodat wij de waarde voor u kunnen bepalen en deze optimaal te recyclen tot een bruikbaar product of grondstof.

Van Gerrevink heeft geprobeerd gevolgen van de verhogingen voor u zo veel mogelijk te beperken. De aanpassingen kunt u terugzien op de eerste factuur die u van ons ontvangt in 2024.

Als u meer informatie wilt ontvangen met betrekking tot prijswijzigingen neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon of via onze contactpagina. Wij helpen u graag en vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wellicht ook interessant?