1. Home
 2. Recycling
 3. Brandbaar bedrijfsafval

Brandbaar bedrijfsafval

Alle afvalstoffen die vrijkomen bij het voeren van een bedrijf die niet voor recycling geschikt zijn en in een verbrandingsinstallatie verwerkt kunnen worden. 

Wat mag er wel in deze container:

Alle niet-recyclebare maar wel brandbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven. De afmetingen mogen niet groter zijn groter dan 30 x 30 x 60 cm.
Indien de afmetingen groter zijn dan 30 x 30 x 60 cm spreken we van grof brandbaar bedrijfsafval.

 • Kantoorafval, kantine afval, verpakkingsmateriaal, papier en karton >95 v%
 • Organische reststoffen (etenswaren), blik en/of glas 

Wat mag er niet in deze container:

 • Stoffen die een hinderlijke reuk veroorzaken
 • Verbrand afval • Chemicaliën en overige stoffen die schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier of gewas of schade op kunnen leveren aan de bodem
 • Asbesthoudend materiaal en op asbest gelijkende materialen • Explosieve afvalstoffen, vuurwerk en lichtpijlen.
 • Brandend of smeulend afval of stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden
 • Milieu hygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken afvalstoffen zoals specifiek ziekenhuisafval, landbouwfolie, matrassen, autobanden, isolatiemateriaal (glas -en steenwol, EPS) e.d.
 • Radioactieve stoffen en stoffen die een ioniserende straling uitzenden en materialen die aan een dergelijke straling zijn blootgesteld en waarvan verwacht kan worden, dat deze een dergelijke straling kunnen uitzenden.
 • Gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen en ander verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directe controle mogelijk is
 • Gekookte etensresten (swill), vlees en visafval, kadavers, slachtafval en fecaliën
 • Zand, grond, steen en (beton-)puin
 • Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen zoals specifiek volle verblikken/kitkokers
 • Stofoverlast veroorzakende en stuivende afvalstoffen
 • Grote massieve, niet-brandbare stoffen
 • Afvalstoffen die sliert –en lontvorming kunnen veroorzaken zoals videobanden, rollen folie e.d.
 • Samengebundelde stoffen, zoals balen papier, folie en kunststoffen
 • Wit– en bruingoed zoals koelkasten en andere elektrische apparaten, batterijen en accu’s
In 2022 werd 95% van het ingezamelde afval op onze werf gerecycled
De beste service dankzij 45 enthousiaste medewerkers
Al 1,4  GWh opgewekt met onze eigen zonnepanelen