Puin

Alle steen-en betonachtige materialen al dan niet gewapend, niet zijnde steengaas, gips en/of asfalt. Afmeting niet groter dan 100 x 100 x 100 cm.

Wat mag er wel in deze container:

 • Beton(-resten) en straatwerk <100 v%
 • Metsel –en/of betonpuin <100 v%
 • Wapeningsstaal
 • (Schoon) zand <5 v%

Wat mag er niet in deze container:

 • Gevaarlijk afval
 • Materialen in poeder– en/of stofvorm
 • Cement
 • Vloeibaar beton (beton mag niet vloeibaar in container gestort worden)
 • Kalkzandsteen
 • Gipsproducten; Gasbeton; Giboblokken
 • Asfalt en/of asfaltpuin
 • Stukwerkpuin, pleisterwerkpuin
 • Verontreinigen grond <bodemkwaliteitsklasse wonen
 • (Gereinigde) grond.
 • Reststoffen uit verbranding van huishoudelijk afval
 • Immobilisaten
 • Materialen uit IBC-constructies
 • Slakken direct uit metaal- en staalbereiding, voor zover deze niet vallen onder de voorwaarden voor toepassing in hydraulisch recyclinggranulaat van deze beoordelingsrichtlijn
 • Slakken direct uit de non-ferro industrie
 • Asbest of asbest gelijkend materiaal
 • Papier, folie en kunststoffen
 • Puin- en betonafval dat afkomstig is van verdachte locaties zoals; tankstations, autosloopterreinen saneringslocaties

Zo passen we de grondstof opnieuw toe

Puinafval wordt hergebruikt in de weg- en waterbouw of bij de productie van beton en asfalt.

In 2022 werd 95% van het ingezamelde afval op onze werf gerecycled
De beste service dankzij 45 enthousiaste medewerkers
Al 1,4  GWh opgewekt met onze eigen zonnepanelen