In het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 vroeg Van Gerrevink B.V. aan bezoekers van hun bedrijf een klanttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Gevraagd werd om de ontvangst, de vriendelijkheid, de deskundigheid en de bewegwijzering konden te beoordelen van zeer tevreden (10) tot zeer ontevreden(4). Het resultaat: een gemiddelde eindscore van 8,5.

Marc van Gerrevink, algemeen directeur: “Als familiebedrijf zitten korte lijnen en ruimte voor persoonlijk contact met onze relaties in ons DNA. We vinden het belangrijk de wensen van onze klanten goed te kennen om hen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarom peilen we periodiek via een klanttevredenheidsonderzoek of we nog steeds aan de verwachtingen van onze klanten voldoen. Zo’n onderzoek houdt ons scherp en het schept ruimte voor verbetering. Een 8,5 is een prachtige score. Daar zijn we heel tevreden mee, maar we gaan voor beter. En dat kan ook. Een van de vragen betrof de bewegwijzering op ons terrein. Deze is niet voor iedereen duidelijk. Door de groei die ons bedrijf de laatste jaren doormaakte, is het terrein hier en daar wat onoverzichtelijk geworden, zeker voor klanten die ons minder vaak bezoeken. De plannen om de bewegwijzering te verbeteren, liggen klaar en worden binnenkort uitgevoerd.”

Kwaliteit en service hand in hand

Voor dit klanttevredenheidsonderzoek werd aan zzp-ers die hun afval en metaalschroot, kwamen inleveren naar hun ervaringen gevraagd. Vooral de ontvangst door en de vriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers scoorden erg hoog. Van Gerrevink vindt dat kwaliteit en service hand in hand gaan. Een goede dienstverlening door de hele breedte van het bedrijf is daar onlosmakelijk aan verbonden. In het najaar van 2018 volgden medewerkers van Van Gerrevink een gastvrijheidstraining. Marc van Gerrevink: “Het optimaliseren van het klantcontact en het verhogen van de servicegraad is bij ons een continue proces, of het nu om onze relatie met grote klanten, kleine zelfstandigen of om particulieren die hun afval brengen, gaat.”