2020 wordt het jaar van bouwen, verbouwen en innoveren. Zo is gister gestart met de aanleg van zonnepanelen. 1348 zonnepanelen gaan in de aankomende drieweken op ons dak gelegd worden. “Wij wekken straks volledig ons eigen vermogen op, wij zijn straks volledig zelf voorzienend”, aldus Marc van Gerrevink.

Om de zonnepanelen op ons dak mogelijk te maken dienen de loodsen versterkt te worden. Er komt nieuLegplan zonnepanelenwe dakbedekking en de huidige lichtstraat gaat dicht. Hiervoor was afgelopen jaar al LED-verlichting geplaatst. En in de aankomende weken wordt ook het laatste stukje van het kantoorgedeelte voorzien van LED-verlichting.

Er volgt nog meer!

Al enige tijd was de wens om het buitenterrein aan te passen. De tekeningen zijn bijna definitief en direct na de bouwvakvakantie zal er gestart worden met de herinrichting van ons terrein. Er komt onder andere een ingaande én uitgaande weegbrug. Dat zal ervoor zorgen dat er minder voertuig bewegingen op het terrein zullen gaan plaatsvinden. Hiervoor zal in het najaar onder andere het weegbrug kantoor verhuizen van midden op ons terrein naar een nieuw te bouwen kantoorruimte aan de linkerkant bij de opgang van ons terrein. Ook zal het metaalterrein heringedeeld worden.

Je kan je wellicht voorstellen dat deze vernieuwingen enige ongemak op ons terrein veroorzaakt. Wij zijn ons hiervan bewust en doen er dan ook alles aan om de ongemakken te beperken. Wij zullen je in de loop van de verbouwingsperiode op de hoogte houden van de vorderingen.