Als verwerker van o.a. documenten met persoonsgegevens hebben wij een verwerkersovereenkomst voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) opgesteld. Via de knop hierboven kunt u onze verwerkersovereenkomst downloaden, uw gegevens invullen en ondertekenen. U mailt hem naar info@www.vangerrevink.nl en u krijgt hem per omgaande getekend retour.

 

U bent bij ons zeker van een juiste en gecertificeerde vernietiging. Wij zijn aangesloten bij de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (fnoi.nl). Eén van de doelen van de FNOI is de bedrijfstak verder te professionaliseren. Zij hebben daarom twee certificaten ontwikkeld. Voor de AVG is van specifiek belang de Certificeringsregeling CA+. Deze is speciaal ontwikkeld voor ondernemingen die archief- en data vernietigen. Ondernemingen die kunnen aantonen dat zij een gesloten en veilig vernietigingsproces hanteren, van het verzamelen, transporteren, opslaan tot het vernietigen, komen in aanmerking voor het CA+ certificaat. Van Gerrevink is in het bezit van dit certificaat. Wij hebben alle technische en organisatorische maatregelen genomen die op grond van de AVG worden geëist.

 

Behoefte aan de verwerkersovereenkomst? Of wilt u de mogelijkheden weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel 055- 538 0660 of mail naar info@www.vangerrevink.nl.