Uw vertrouwelijke gegevens in betrouwbare handen

Home » Vernietiging » AVG

AVG

Vanaf 25 mei 2018 dient elk bedrijf zich te houden aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Iedere organisatie is verantwoordelijk voor zijn klantgegevens en de juiste vernietiging daarvan. Van Gerrevink kan voor u een rol hierin spelen. Bij CA+ bedrijven, streng gecertificeerde archief- data- en/of productvernietiging organisaties, kunnen bedrijven of consumenten vertrouwelijk materiaal aantoonbaar geborgd en verantwoord laten vernietigen conform de AVG. Het risico van een digitaal of papierenlek tijdens vernietiging is daarmee aantoonbaar beperkt. Daarom CA+!

Van Gerrevink bezit het CA+ certificaat en vernietigd uw vertrouwelijke informatie volledig risicoloos. Wij vernietigen papier en vertrouwelijke documenten, maar ook harde schijven, laptops, mobiele telefoons of printplaten. Op al deze gegevensdragers staat vaak vertrouwelijke, privacygevoelige informatie. Wanneer u dit onomkeerbaar vernietigd wil hebben, gaan wij hetgeen met speciale shredders definitief vernietigen.

Al klant? Download hiernaast onze verwerkersovereenkomst.

AVG Gecertificeerd

U bent bij ons zeker van een juiste en gecertificeerde vernietiging. Wij zijn aangesloten bij de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (fnoi.nl). Eén van de doelen van de FNOI is de bedrijfstak verder te professionaliseren. Zij hebben daarom twee certificaten ontwikkeld. Voor de AVG is van specifiek belang de Certificeringsregeling CA+. Deze is speciaal ontwikkeld voor ondernemingen die archief- en data vernietigen. Ondernemingen die kunnen aantonen dat zij een gesloten en veilig vernietigingsproces hanteren, van het verzamelen, transporteren, opslaan tot het vernietigen, komen in aanmerking voor het CA+ certificaat. Van Gerrevink is in het bezit van dit certificaat. Wij hebben alle technische en organisatorische maatregelen genomen die op grond van de AVG worden geëist. Wilt u meer informatie over hoe Van Gerrevink uw vertrouwelijke documenten op een AVG gecertificeerde manier kan verwerken, neem contact met ons op (0)55 5380660.

Overige certificeringen

Voor het vernietigen van bijvoorbeeld een harde schijf, bent u bij ons ervan verzekerd dat dit 100% goed gebeurt. Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd en hebben een MRF licentie. Bovendien zijn al onze medewerkers gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. Naast het definitief vernietigen van uw harde schijf of andere gegevensdrager kunnen wij deze ook recyclen. De hoogwaardige grondstoffen uit uw harde schijf worden dan hergebruikt voor andere producten. Uiteraard zonder dat er ook maar iets te herleiden is naar uw gegevens.

Verwerkersovereenkomst

Bent u helemaal AVG ready? Ook aan onze verwerkersovereenkomst gedacht? Via de button in de kantlijn kunt u onze verwerkersovereenkomst downloaden, uw gegevens invullen en ondertekenen. U mailt hem naar info@vangerrevink.nl en u krijgt hem per omgaande getekend retour.

Klantgegevens beschermen is een morele plicht naar je klanten toe. Klanten zijn daarbij steeds huiveriger om data te delen en de straffen zijn hoog. Het biedt een uitgelezen kans aan u om u te profileren op basis van hoe u de privacy van individuen respecteert. Daarmee kunt u een concurrentievoordeel behalen.

question mark

Stel uw vraag!

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!