Papierrecycling

 

Indien uw bedrijf zich bevindt in de regio Midden- en Oost-Nederland haalt Van Gerrevink het oud papier bij u op. Wij rijden immers met de modernste en schoonste voertuigen. Daarnaast stellen wij diverse inzamelmiddelen ter beschikking en bieden wij u een aanbod op maat. Want ledigen kan met een vaste frequentie, maar is ook op afroep mogelijk. Daardoor worden er altijd volle containers geledigd. En dit zorgt voor minimalisatie van de kosten en maximalisatie van uw opbrengsten. Verder werken wij niet op basis van langlopende contracten, maar op basis van vertrouwen en kwaliteit.

Door oud papier te recyclen, levert u een bijdrage aan een beter milieu. Per 300 kilo oud papier wordt er een boom bespaart. Alle soorten papier worden door ons verwerkt en tot balen geperst voor papierfabrieken. Reclamefolders en dagbladen worden doorgaans gemaakt van gerecycled papier, maar ook golfkarton en hygiënepapier. Houtvezels die daarin zitten worden meerdere keren hergebruikt. Een houtvezel is circa zeven keer recyclebaar.

Circulaire economie

Papier recycling is een volledig circulaire economie. Re-cycle betekent materialen verwerken tot dezelfde materialen. De houtvezel blijft maximaal in de kringloop. Na 7 keer gerecycled te zijn, valt de houtvezel af als pulp. Vervolgens wordt het natte pulp gedroogd en ingezet in de verbrandingsovens voor een gelijkmatige verbranding.

In Nederland is het gemiddelde recycle percentage 84%. Voor onder andere de gemeente Apeldoorn recycled Van Gerrevink het oud papier. Op dit moment bereikt de gemeente Apeldoorn aan recycling zelfs 92%! De laatste 8% is verkeerd ingeleverd papier. Aangezien veel verpakkingsmaterialen door de consument in de grijze container worden gedaan. Daarom worden kansen om tot 100% te komen, gezocht in voorlichting richting de consument.

Kortom, papierrecycling is een circulaire economie. Daarbij voorkomt het afval en vermindert het gebruik van hout. Ten slotte maakt papierrecycling de maatschappij bewust van haar eigen bijdrage aan verduurzaming.

Certificeringen

Van Gerrevink houdt zich aan alle gedragsnormen en is ISO 9001 gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan alle normen en milieu-eisen die door de overheid zijn gesteld. Wij beschikken bovendien over het certificaat Erkenningsregeling OPK. Omdat wij op een verantwoorde wijze met het milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid omgaan. Certificering is verplicht om aan te sluiten bij de Stichting PRN. PRN is de uitvoeringsorganisatie van het inzamel- en herverwerkingsysteem van papier en karton. Het OPK-certificaat betekent daarnaast dat Van Gerrevink haar bedrijfsvoering aantoonbaar op orde heeft. Als laatste hebben wij een erkenning gekregen van Nedvang. Nedvang staat voor: Nederland Van Afval Naar Grondstof. Door verpakkingsafval een nieuw leven te geven, draagt Van Gerrevink als Nedvang-gecertificeerd bedrijf bij aan een duurzaam Nederland. Nedvang stimuleert de inzameling en het hergebruik van verpakkingen in Nederland en moedigt afvalpreventie aan.

Archiefvernietiging

Niet alleen recyclen wij oud papier, maar ook vernietigen wij oud papier. Denk hierbij aan belangrijk of vertrouwelijke documenten. Meer informatie hierover vind u onder archiefvernietiging.

question mark

Stel uw vraag!

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!