Mobiele archiefvernietiging

Sinds enkele jaren bieden wij samen met onze collega Renes (Rotterdam) mobiele archiefvernietiging aan. Dit houdt in dat uw vertrouwelijke documenten ter plaatse vernietigd worden door onze gescreende chauffeur. Het volledige vernietigingsproces is volgens CA+ net als de vernietiging bij ons op locatie. Het belangrijkste verschil is dat mobiele vernietiging direct plaatsvind, waar bij de standaard vorm van vernietiging uw documenten binnen 24 uur vernietigd worden bij ons op locatie. Mobiele vernietiging kost meer dan standaard vernietigen, omdat het gehele proces bewerkelijker is. Daar staat tegenover dat de klant een grotere controle over het vernietigingsproces kan uitoefenen. Recent hebben wij een mooi project met mobiele verneitiging uitgevoerd voor Museum Paleis het Loo. Wilt u meer weten over deze vorm van vernietigen neemt u dan contact op met Erik Brandsen.