In deze rare tijd is het voor ieder bedrijf een uitdaging om de zaak draaiende te houden. Wij zijn ons ervan bewust dat er bedrijfstakken zijn die het vele malen zwaarder hebben dan wij, maar ook Van Gerrevink ondervindt hinder van de noodzakelijk genomen maartregelen. Onze bedrijfstak volgt de trend van de bedrijven om ons heen. Wanneer het met de BV Nederland goed gaat, en er veel geproduceerd wordt, komen er ook veel afvalstromen vrij die wij kunnen recyclen. Gaat het slechter met de bedrijven om ons heen, dan volgen wij die trend en loopt het bij ons ook terug.

 

Papier/Karton

Sinds de uitbraak van het Covid-19 is er een run geweest op papier. Iedereen kent de lege schappen met toiletpapier en tissues. Daarnaast hadden gemeenten moeite om hun afvalinzameling te verrichten door ziekten en noodzakelijke maatregelen en dreigden zij ervoor te kiezen om het huishoudelijk oud papier niet meer in te zamelen. Door een oproep van de voedingsmiddelen industrie aan de gemeenten is dit niet door gegaan, maar gingen de papierprijzen wel omhoog. Sinds lange tijd zijn de prijzen van papier/karton in ieder geval even weer op normaal niveau.

 

De prijzen van ijzer en metalen zijn over het geheel genomen redelijk stabiel. Wel zijn er verschillen binnen de verschillende fracties. Bijvoorbeeld aluminium is een metaal die veelal gebruikt wordt in de auto-industrie. Je kunt je voorstellen dat die markt behoorlijk beïnvloed is door het corona-virus.

 

Ondanks alle maatregelen en tegenvallers blijven wij het positief inzien en gaan wij door op de ingeslagen weg. Van Gerrevink blijft zijn dienstenpakket uitbreiden en steeds meer regionale bedrijven weten ons te vinden en onze dienstverlening te waarderen. Deze waardering komt deels voort uit de goede opbrengsten welke wij onze relaties betalen voor hun recyclebare grondstoffen, maar wij denken dat die waardering met name komt door het gemotiveerde team medewerkers. Elke dag weer staan zij klaar voor onze relaties. Een klant is bij Van Gerrevink ook echt een klant en geen nummer. Deze benadering wordt door veel relaties, en vooral in deze tijd, enorm gewaardeerd.