Het is en blijft druk in recycling- en afvalbranche, in elk geval de markten waar wij in opereren. Geluiden vanuit bouw/sloop/reinigings branche welke hinder ondervinden van de Stikstof- en PFAS maatregelen raken ons (nog) niet.

Over afval wordt er sinds 1 januari jl. daadwerkelijk de WBM heffing gehanteerd voor afval afkomstig uit het buitenland. (WBM = Wet Belasting Milieu). De import van afval is daardoor al aan het minderen. Wij spreken de hoop uit dat deze wijziging in de balans van vraag en aanbod uiteindelijk zal resulteren in lagere verbrandingstarieven. Maar daadwerkelijke effecten zullen pas op termijn eventueel merkbaar zijn.

Recyclebedrijven (eindverwerkers) blijven relatief vol liggen. Zij hebben minder afzet dan dat er aangeboden wordt. Bij ons is de afzet stabiel en daarmee goed te noemen, ondanks toch enkele forse prijscorrecties. De prijscorrecties hebben zich met name voorgedaan in de afzetmarkten voor de diverse Hout kwaliteiten. Hout-A kwaliteit is behoorlijk fors gestegen. Voor de Hout A/B en Hout B kwaliteit zijn simpelweg de kosten voor de verwerking gestegen.

De prijsdaling van karton lijkt tot een einde te zijn gekomen, zoals onze hoop en verwachting was. Serieuze stijgingen worden niet direct voorzien, toch zijn de eerste opwaartse correcties waargenomen.

De tarieven van ijzer en metalen hebben zich de afgelopen weken weer redelijk hersteld van de forse dalingen eind 2019. Toch zullen de prijzen van ijzer en metalen onstuimig blijven met regelmatige scherpe dalingen, opgevolgd door forse stijgingen.

Vooruitzichten
Net als op de financiële markten brengt het Corona-virus ook in onze markten onzekerheden met zich mee. In hoeverre wij daar direct door worden geconfronteerd is onduidelijk. Met name de afzetmarkten voor Folie en Plastics reageren nerveus. De eerste prijsdalingen en afnamebeperkingen dienen zich reeds aan. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en zullen u informeren zodra er zaken duidelijk zullen veranderen. Want zoals het er nu naar uitziet zullen wij ook in West Europa hiermee van doen gaan krijgen.