De afgelopen maanden is er in de oudpapier-markt van alles aan de hand. Door de aanhoudende Corona perikelen en de voor ons doen koude winter, is de inzameling van het oud papier wat achtergebleven t.o.v. de voorgaande jaren. Met name de papierfabrieken die voor de verpakkingsindustrie papier/karton maken hebben de afgelopen maanden goed gedraaid en meer oudpapier ingekocht. De papierfabrieken die hygiënepapier maken en voornamelijk aan de horeca en hotels leveren hebben het daarentegen weer een stuk rustiger gehad waardoor deze fabrieken weer minder hebben omgezet. Al met al heeft de verpakkingsindustrie aan het langste eind getrokken waardoor de opbrengsten van de oudpapier soorten iets gestegen zijn.

Voor wat betreft het ijzer en de metalen gelden min of meer dezelfde wetten met als extra component de stagnatie in de automobielindustrie. Doordat deze industrie, als grootste afnemer van metalen, wat minder vraagt zou er iets meer beschikbaar moeten zijn. Maar omdat er, door dezelfde redenen als bij het papier, wat minder binnen komt, noemen wij deze markt in balans.

Al met al kunnen we stellen dat er nog veel onzekerheden in de markt zijn. Wij zijn positief gestemd over alle ontwikkelingen en versoepelingen rondom de Corona maatregelen en verwachten dat daarmee op korte termijn de markten zullen stabiliseren.