Zoals we voor de zomer ook al hebben aangegeven is het voor eenieder natuurlijk nog steeds een ongekende situatie; niemand weet waar het het komende jaar naar toe gaat en of er nog een 2e lock-down gaat aankomen of niet. Deze onzekere situatie heeft voor iedereen een gigantische impact. Ook bij de firma Van Gerrevink hebben we hier mee te maken. Over de hele linie krijgen wij minder tonnages binnen. Maar wij realiseren ons dat er veel bedrijfstakken zijn die het nog veel zwaarder hebben.

Deze onzekere tijden hebben op de prijzen voor het papier en de metalen ook grote invloeden; prijzen gaan momenteel als een jo-jo heen en weer. Wat vandaag een slechte prijs is blijkt morgen weer de hoofdprijs te zijn en in deze snel veranderende markt proberen wij het voor onze klanten zo goed mogelijk te doen. Momenteel is er veel vraag vanuit het Verre-Oosten voor Papier/Karton. Met name omdat er hier, zo net na de zomer, minder aanbod is dreigt er nu even een schaarste te ontstaan wat de prijzen doet stijgen. Hoe lang dit effect gaat duren weet niemand en vandaar dat de markt zo wispelturig is. Ook voor de Ferro en NonFerro-Metalen geldt dat de prijzen schommelen. Wanneer de automobielindustrie, groot verbruiker van deze materialen, weer goed gaat produceren zullen de prijzen stabieler worden, maar vooralsnog heeft deze branche het ook moeilijk.

Voorlopig gaan wij dus gewoon door waar we de afgelopen 140 jaar mee bezig zijn geweest en volgen wij onze eigen koers en spreken we de wens uit dat we de komende jaren samen met onze klanten goed weten door te komen.