Samen een bijdrage leveren aan een beter milieu

Home » Het bedrijf » Werkwijze

Naast het recyclen en vernietigen van verschillende afvalstromen, leveren wij de verkregen grondstoffen ook door aan eindverwerkers. Zo wordt van het door ons vernietigde (waarde)papier onder andere hygiënepapier gemaakt en dient schroot als grondstof voor nieuwe fietsen. Op deze manier leveren wij samen met u een bijdrage aan een beter milieu. Met inachtneming van alle gestelde kwaliteits- en milieueisen kunnen wij onze afnemers 100% zuivere producten garanderen, iets wat de kwaliteit van nieuwe producten ten goede komt.

Van Gerrevink ontzorgt!

Onze dienstverlening is erop gericht onze klanten te ontzorgen: het hele proces rondom afvalverzameling en –verwerking kunnen wij van u overnemen waarbij wij zo veel mogelijk rekening houden met uw bedrijfs- of productieprocessen.

Al het afval dat bij ons binnenkomt wordt zorgvuldig gesorteerd en met geijkte apparatuur gewogen, zodat te allen tijde een zuivere weging plaatsvindt. De van toepassing zijnde regelgeving en onze interne processen op het gebied van orde, netheid, kwaliteit en milieu worden nauwgezet door ons gevolgd; dit leidt er onder andere toe dat wij kunnen garanderen dat er gewogen en dus gerekend wordt naar de waarde per afvalsoort en niet op basis van een gemiddelde. Uiteraard nemen we alle milieueisen in acht om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan een beter milieu. Door onze processen rondom de verwerking van alle afvalstromen zo efficiënt mogelijk in te richten, kunnen wij een recyclepercentage van ruim 99% behalen.

Voorwaarden

Van Gerrevink B.V. legt zich toe op het inzamelen, sorteren en afvoeren van afvalstoffen. De binnen de inrichting geaccepteerde afvalstoffen worden voor 99% ingezet als secundaire grondstof voor de recyclingindustrie.

Bepalingen betreffen:

  • acceptatie van materialen
  • inkoopvoorwaarden en voorwaarden voor levering van diensten
  • verkoop- en betalingsvoorwaarden

U kunt hier onze algemene voorwaarden nalezen. Door het hanteren van het acceptatiereglement wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er binnen de inrichting afvalstoffen worden geaccepteerd, die niet door Van Gerrevink B.V. mogen worden verwerkt. Voor nadere informatie over de acceptatie van afvalstoffen kunt u contact opnemen met de kwaliteitsmanager van Van Gerrevink (e-mail: milieu@vangerrevink.nl).

Meer weten?

Wilt u weten wat Van Gerrevink ook voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op; wij informeren u graag over de mogelijkheden!

question mark

Stel uw vraag!

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!