Nieuws

Home » Het bedrijf » Nieuws

Stimuleringsregeling inzameling en recycling e-waste

Per 1 juli 2019 hogere opbrengst inbreng elektrische apparaten Dit jaar bereikten producenten van elektronische en elektrische apparaten en de MRF (Metaal Recycling Federatie) een akkoord over een Stimuleringsregeling voor de inzameling van afgedankte elektrische en...

Lees meer

Zeer goede score bij klanttevredenheidsonderzoek

In het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 vroeg Van Gerrevink B.V. aan bezoekers van hun bedrijf een klanttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Gevraagd werd om de ontvangst, de vriendelijkheid, de deskundigheid en de bewegwijzering konden te beoordelen van...

Lees meer

Global Recycling Day; wat is jouw goal?

18 maart a.s. is het Global Recycling Day. Een dag waar we stil staan dat recycling van belang is voor het behoud van onze kostbare primaire hulpbronnen en daarbij het veiligstellen van de toekomst van onze planeet. Het doel is bewustzijn creëren en de dringende...

Lees meer

Apeldoorns archief naar Van Gerrevink

Vanaf 2019 mag Van Gerrevink BV uit Apeldoorn het archief vernietigen van de Gemeente Apeldoorn. Speerpunten van de gemeente zijn duurzaamheid en lokale samenwerking. Dit kan Van Gerrevink verder concretiseren. Van Gerrevink is gespecialiseerd in het professioneel...

Lees meer

Marktontwikkelingen 2019

Jaarlijks informeren wij u over specifieke markt- en kostenontwikkelingen in onze branche én daarmee uw afval en grondstoffen. Papier- en Kartonrecycling Het jaar 2018 bleek een enerverend en boeiend jaar. Door zeer stevige importrestricties in China kon de...

Lees meer

Vijf generaties Van Gerrevink

Deze maand staan wij in het vakblad Recycling Magazine Benelux. Een interessant artikel over de oorsprong en de kracht van onze organisatie. Lees hier het artikel.

Lees meer

question mark

Stel uw vraag!

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!