Missie

Home » Het bedrijf » Missie en visie

Onze missie is:

 • het op een professionele en moderne manier bijstaan van relaties bij met het oplossen van hun afvalprobleem, en bij de vernietiging van vertrouwelijk materiaal, of materiaal dat niet op de markt mag komen.
 • naast de inzameling en be-/verwerking van recyclebare afvalstromen, meedenken in het voorkómen van afval en het optimaliseren van interne logistieke processen;
 • het ontzorgen van kleinere handelaren door het overnemen van het logistieke proces en het aanbieden van volumes aan fabrieken;
 • het vormen van een logistieke schakel in de keten van eindgebruikers, afvalverwerkers en producenten ten behoeve van een efficiënte inzet van secundaire grondstoffen;
 • het zich opstellen als dienstverlener voor grotere partijen en/of fabrieken in de vorm van het beschikbaar stellen van productiecapaciteit in de vorm van pers-, shredder- of opslagcapaciteit.

Om in onze missie te kunnen slagen zullen wij altijd handelen volgens geldende wet- en regelgeving en volgens de ethische waarden die daar intern voor gesteld zijn. Onze diensten zullen dan ook bij voorkeur aan die bedrijven aangeboden worden die op dezelfde ethisch verantwoorde wijze willen ondernemen, of onze wijze van ondernemen ten minste respecteren. In al onze activiteiten streven wij naar langdurige interne en externe relaties.

Visie

De hoofddoelen van Van Gerrevink zijn:

Het onderhouden van een goede werksfeer

Werknemers moeten met plezier bij ons werken. Om continuïteit naar de klant de waarborgen en om te groeien in de visie van Van Gerrevink zijn langdurige relaties van belang. Plezier in het werk en een beloning, die (gecontroleerd) boven marktconform is, zijn daarvoor belangrijke instrumenten.

Het maken van winst t.b.v. van de continuïteit

Om toekomst te kunnen geven aan de relatie met zowel werknemers als klanten is winst een onontbeerlijke factor. Winst stimuleert de tevredenheid van de werknemers en geeft de mogelijkheid om zowel in het bedrijf als in personeel en relaties te investeren.

Wij kunnen en willen deze hoofddoelen niet separaat realiseren, omdat wij ervan overtuigd zijn dat deze elkaar versterken en niet daarom niet los van elkaar te zien zijn.
Om de hoofdoelen te realiseren zijn in onze visie een aantal steekwoorden van belang:

Betrouwbaarheid:

Wij doen er alles aan om voor onze relaties een betrouwbaar partner te zijn. Daarom:

 • zijn wij gecertificeerd volgens diverse (inter)nationale (branche)normen en standaarden voor kwaliteit, milieu, veiligheid en betrouwbaarheid en laten ons hierop regelmatig door externe partijen toetsen om hierin telkens verbetering te kunnen realiseren.
 • hanteren wij altijd strikt onze afgesproken betaaltermijnen, waardoor leveranciers zeker zijn van tijdige betaling van geleverde goederen of diensten.

Vertrouwelijkheid:

 • Alle onze medewerkers worden gescreend en tekenen een verklaring van geheimhouding betreffende alle zaken die zij onder ogen krijgen. Relaties mogen ervan uitgaan dat datgene wat zij in vertrouwen afgeven niet onder ogen zal komen of in handen zal vallen van derden.

Modern:

 • Door een hoge graad van automatisering zijn wij in staat zijn om een goede dienstverlening te verzorgen tegen een redelijke prijs, en alle door de relatie gewenste informatie over geleverde diensten te reproduceren.

Concurrerend:

 • Wij zijn in staat om door grote flexibiliteit in te spelen op de wensen van haar relaties.
  Om dit te kunnen garanderen streven wij niet per definitie naar de beste kiloprijs, maar naar het beste totaalaanbod voor de klant.

Tenslotte is maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ons geen modewoord maar een manier van ondernemen die zich sinds 1879 als ons handelsmerk ontwikkeld heeft en zich o.a. kenmerkt door:

 • Het welzijn en werkplezier van alle medewerkers te stellen boven maximale winst;
 • Voorop te lopen op het gebied van milieubeheer;
 • Daarom is ons separaat opgestelde milieubeleid integraal deel van onze visie;
 • Het leveren van een actieve bijdrage aan maatschappelijk betrokken organisaties en verenigingen in geld of natura;
 • Het respecteren van wet- en regelgeving, zonder zich te laten verleiden tot het oprekken daarvan.

question mark

Stel uw vraag!

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!