Hoe het begon…

Home » Het bedrijf » Historie

Van Gerrevink kent een rijke historie en onze geschiedenis gaat eigenlijk terug tot 1685, het jaar waarin Dirck Werners van Gervinck papiermaker in Vaassen is.

In maart 1774 vraagt Lubbertus van Gerrevink bij de Staten van Holland het papiermerk L.V.G. aan. Het is op door van Gerrevink geproduceerd papier met dit beeldmerk dat de Amerikaan Thomas Jefferson in juli 1776 de “Declaration of Independence” schrijft.

De papiermakers Van Gervinck hebben in 1879 hun organisatie opgeheven, omdat er steeds meer gebruik gemaakt werd van moderne machines. De molen werd geveild en met de opbrengst daarvan konden schulden gesaneerd worden en kon Reinier van Gerrevink (1831-1891) met een schone lei opnieuw beginnen.

Hij startte aan de Nieuwstraat / hoek Mariastraat een handel in lompen, huiden, oud papier, beenderen en vellen en na zijn overlijden in 1891 nam eerst zijn vrouw en later zijn zoons Derk (1871-1920) en Reinier (1873-1947) het bedrijf over. In 1900 wordt de bedrijfsnaam gewijzigd in ‘Gebr. van Gerrevink’.

Rond 1925 werd de zoon van Derk van Gerrevink, Reinier van Gerrevink (1907-1944) in de zaak opgenomen. Reinier werd in 1944 opgepakt voor het helpen van onderduikers en geallieerde piloten en door de Sicherheitsdienst gefusilleerd. Ter nagedachtenis daaraan staat hij samen met enkele anderen vermeld op het monument op het terrein van ’s Heerenloo aan de Voorwaarts in Apeldoorn. Vanaf 1929 vormen zijn neven Reinier (1911-1990) en Jacob Derk (1922-2009) samen met Derk de directie van het bedrijf.

Het bedrijf aan de Nieuwstraat wordt meerdere malen uitgebreid en verbouwd totdat het bedrijf zich in 1972, na vele onderhandelingen met de gemeente, vestigt op de huidige locatie, Sint Maarten 2. In 1991 wordt de naam ‘Gebr. van Gerrevink’ gewijzigd in Van Gerrevink b.v.; aanleiding hiervoor is onder andere de toetreding van een niet-familielid tot de directie. Dick Klein Geltink bouwt samen met Rinke van Gerrevink (1952-2012) het bedrijf uit tot de moderne onderneming die het nu is.

Inmiddels is de vijfde generatie Van Gerrevink toegetreden tot de directie die gevormd wordt door Marc van Gerrevink en Adriaan de Putter.

question mark

Stel uw vraag!

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!