DFD rapport uitgebracht

In 2016 heeft een werkgroep vanuit het bedrijfsleven in samenwerking met MVO Nederland ontwerpregels opgesteld voor demontage van elektronica. Binnen het rijksbrede programma Nederland Circulair was bepaald dat klimaatinstallaties een grote inpact kunnen hebben op de transitie naar de circulaire economie. Vandaar dat van Gerrevink als recycler samen met onder andere productenen en installateurs heeft gewerkt aan vuistregels voor Design for Dissasembly. In januari 2017 heeft MVO Nederland het rapport “Nederland Circulair – Design for Dissasembly” gepubliceerd als resultaat van de gezamenlijke inspanningen. Voor van Gerrevink was het belangrijk om mee te werken aan dit onderzoek, aangezien klimaatinstallies ook vallen onder de ministeriele regeling AEEA. Daardoor zijn er reyclingdoelstellingen voor deze producten bepaald en om deze te halen moeten de apparaten gemakkelijk ontmanteld kunnen worden. Van Gerrevink is als WEEELabex gecertificeerd bedrijf een van de weinige vergunde verwerkers voor deze stromen in Nederland en krijgt daardoor ook veel van dit materiaal te verwerken. Wij zijn dan ook blij dat we een bijdrage aan het ontwerpproces hebben kunnen leveren.