LETOP: DE DATA PRIVACY WEEK IS VERPLAATST NAAR 4 TOT 9 APRIL

I.v.m. de coronamaatregelen heeft de organisatie van de Data Privacy week, in overleg met alle deelnemende CA+ gecertificeerde bedrijven besloten deze week niet te laten plaatsvinden van 24-29 januari maar de week op te schuiven naar 4-9 april 2022.

Lever privacygevoelig materiaal in!

De Data Privacy Week 2022 van 24 tot en met 29 januari 2022, is een week waarin particulieren kosteloos privacygevoelig materiaal kunnen inleveren bij een professioneel datavernietigingsbedrijf in de buurt! Van Gerrevink is ook één van deze bedrijven.

Het zorgvuldig omgaan met privacygevoelig materiaal geldt niet alleen voor bedrijven en overheden maar ook voor particulieren. In deze week willen de CA+ gecertificeerde bedrijven voor archief, data en productvernietiging, zoveel mogelijk mensen bewust maken van het feit dat privacygevoelig materiaal niet in de oudpapierbak of de electronica-container thuis hoort. Ga hier zorgvuldig mee om en voorkom datalekken, is de boodschap!

Door het vele thuiswerken in de afgelopen 20 maanden is het risico op datalekken groter geworden. Steeds vaker hebben we een document met vertrouwelijke gegevens in ons privébezit. Denk aan een belangrijk document dat we uitprinten om het net iets beter te kunnen lezen. We printen minder, maar wat we printen is vermoedelijk veel vertrouwelijker! Of een zakelijk documentje dat we op de privé laptop of andere datadragers opslaan, omdat dit zo uitkomt. Het gebeurt vaker dan dat je denkt.

In de week van de data privacy van maandag 24 tot en met vrijdag 28 januari 2022 – #DPW2022-, kunnen particulieren kosteloos privacygevoelig materiaal inleveren bij Van Gerrevink in Apeldoorn. Wij zijn elke werkdag open van 07.30 uur tot 16.30 uur. Daarnaast staan we vrijdagochtend 28 januari van 08.00 uur tot 13.00 uur in Almelo (Bedrijvenpark Twente 25) om gratis archiefmateriaal in te nemen.

Voor meer informatie ga naar: www.dataprivacyweek.nl/