Advies

Wij zijn de kennispartner voor het circulair maken van uw afvalstromen. Daarnaast bieden wij u de beste en meest betrouwbare advies voor het verduurzamen van uw organisatie. Met behulp van afvalscans stellen wij vast waar mogelijk het afval verlaagd kan worden. Daarmee maximaliseren wij uw opbrengsten en minimaliseren wij uw kosten.

Optimaal advies

Van Gerrevink heeft meer dan 140 jaar ervaring in de recycling én kennis van logistiek. In combinatie met de meest recente marktinformatie en de technische achtergrond van onze medewerkers geven wij u een optimaal advies over uw afvalbeheer. Vaak start het proces bij een afvalscan. Zo krijgt u een helder beeld van uw afvalstromen.

Wat zegt een afvalscan?

Tijdens een afvalscan wordt vastgesteld hoeveel en welk afval vrij komt in uw organisatie. Daarbij wordt vastgesteld welke stromen afval er zijn en hoe die gerecycled worden. Het is een soort van 0-meting. Vanuit de afvalscan volgt een advies. U verneemt of u kunt besparen met het (verder) scheiden of efficiënter inzamelen van afval. Op deze manier gaat u verspilling tegen en draagt u bij aan een circulaire economie. Want uw afval kan als grondstof dienen voor nieuwe producten.

Vervolgens adviseren en ondersteunen wij u over:

  1. Interne logistiek
  2. Wetgeving en certificering
  3. Kansen in de circulaire economie
  4. Ketensamenwerking en -beheer en Levenscyclusanalyse (LCA)
  5. CO2 uitstoot vermindering
  6. Duurzaamheid en MVO
  7. Interne en externe promotie

Dit alles is maatwerk en afhankelijk van uw wensen en behoeften.

Maandelijkse rapportage
Op verzoek kunnen wij u voorzien van een maandelijkse rapportage van al uw afvalstromen. Na verloop van tijd vind er een data-analyse plaats. De trends en ontwikkelingen maken wij vervolgens voor u inzichtelijk. Op deze manier worden de afvalstromen binnen uw organisatie continue gevolgd en kan er op tijd bijgestuurd worden.

Chemisch afvaldepot
Verder kunnen wij u helpen met het inrichten van uw chemisch afvaldepot. Wij zullen dan ook maandelijks een check komen doen op onder andere UN-codes, juiste vaten, etc. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen met uw interne communicatie. Hoogstwaarschijnlijk dienen uw medewerkers anders met afval en afvalstromen om te gaan. Wij zorgen voor de juiste communicatiemiddelen en leggen ook de belangen voor de organisatie én de circulaire economie aan uw medewerkers uit.

 

Heeft u behoefte om uw afvalbeheer volledig onder de loep te nemen? Graag vernemen wij van u.

question mark

Stel uw vraag!

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!