De zekerheid van vernietiging

Wanneer u er absoluut zeker van wilt zijn dat belangrijke, waardevolle, of privacy- of concurrentiegevoelige documenten niet op straat komen te liggen, dan kunt u deze door ons laten vernietigen. Onze beveiligde vernietigingsruimte voldoet aan alle veiligheidseisen die daaraan gesteld worden, zoals permanente bewaking via camera’s. Desgewenst kunnen wij uw documenten ook onder persoonlijk toezicht vernietigen. Uiteraard voldoen onze medewerkers aan alle eisen die gesteld worden aan medewerkers die zich met archief-, data- of productvernietiging bezighouden.

Uw archief wordt gegarandeerd binnen 24 uur vernietigd, ongeacht of wij deze papieren bij u afhalen of dat u deze zelf bij ons inlevert. Wij beschikken over speciale archiefcontainers die bij bedrijven geplaatst kunnen worden en volgens afspraak opgehaald en geleegd worden – uiteraard met speciale vrachtwagens. Deze zijn, net zoals de containers, extra beveiligd en goed afgesloten. Als bewijs dat wij uw documenten hebben vernietigd, ontvangt u een vernietigingsverklaring van ons.
 

Zakelijk

Van Gerrevink ontzorgt, ook als het om archiefvernietiging gaat

Met speciale papiercontainers die wij bij uw bedrijf kunnen plaatsen, bent u er absoluut van verzekerd dat waardevolle papieren nooit op straat komen te liggen. Conform de met u gemaakte afspraken komen wij deze containers met speciale vrachtauto’s legen waarna deze papieren gegarandeerd binnen 24 uur vernietigd worden. Dit gebeurt met behulp van shredders die het papier zeer klein versnipperen waarna het zorgvuldig gemengd wordt voordat het ingezet wordt als grondstof voor papierproductie.

Met onze 24-uurs calamiteitendienst kunnen wij eventueel ’s nachts nog uw archief komen ophalen. Onze gescreende medewerkers werken volgens zeer duidelijke werkinstructies zodat wij u 100% garantie kunnen geven dat uw documenten op de juiste wijze vernietigd worden.

Wilt u er ook van verzekerd zijn dat uw archief op de juiste manier vernietigd wordt zonder dat u dit zelf nauwgezet in de gaten moet houden? Van Gerrevink ontzorgt u graag, ook als het om (archief)vernietiging gaat! Wilt u hier meer over weten of eens met eigen ogen zien hoe een en ander in zijn werk gaat? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak; wij staan u graag te woord!

 

Particulier

Uw privacygevoelige documenten veilig vernietigd

Oude bankafschriften, contracten of andere privacygevoelige en/of waardevolle documenten vernietigen wij graag én goed voor u. Voor onze afgesloten vernietigingsruimte en de mensen die daar werkzaam zijn, gelden duidelijke veiligheidseisen. Wilt u hier meer over weten of wilt u weleens met eigen ogen zien hoe een en ander in zijn werk gaat? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak; wij staan u graag te woord. Op werkdagen kunt u van 07.30 tot 16.30 uur bij ons terecht.